loading

驻专讟讬 诪讜爪专:

讞讘讬诇转 诇讘 谞爪讞讬转 砖诇 讜专讚 讗讚讜诐 讜讚讜讘讬

谞砖诪专 讘讻讬驻转 讝讻讜讻讬转, 讜专讚 讝讛 讬诇讜讜讛 讗转 诪讬 砖讗转讛 谞讜转谉 诇讜 诇讻诇 讞讬讬诐. 讞讘讬诇讛 讝讜 诪讜专讻讘转 诪讻讬驻讛 爪讛讜讘讛 砖诇 讜专讚 谞爪讞讬 讜讚讜讘讜谉 注诐 诇讘.

讘谞诇诪讚谞讛 驻专讞讬诐- 讞讘讬诇转 诇讘 砖诇 讜专讚 爪讛讜讘 谞爪讞讬 讜讚讜讘讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐 拽讜讚 诪讜爪专: flor-1777
讚讜讙诪讛 转诪讜谞转 诪专讗讛 住讟谞讚专讟讬-讙讬专住讛

讘讞专 转讗专讬讱 讗住驻拽讛

  • 讘讞专 讗转 讛诪讬讚讛 砖诇讱

讗谞讗 讘讞专 讗转 讛爪讘注 讛诪讜注讚祝 砖诇讱:

诇讛讜住讬祝 诇住诇    讘讞讝专讛

 

讝专讬 驻专讞讬诐 驻讜驻讜诇专讬讬诐 讗讞专讬诐 注讘讜专 讘谞诇诪讚谞讛: